artykuł nr 1

Sprawozdanie za rok 2019 z realizacji "Programu Współpracy Gminy Miedźno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015-2019"

artykuł nr 2

Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji „Programu Współpracy Gminy Miedźno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015-2019”

artykuł nr 3

Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji "Programu Wspólpracy Gminy Miedźno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015-2019"

artykuł nr 4

Sprawozdanie za rok 2016 z realizacji "Programu Wspólpracy Gminy Miedźno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015-2019"  

artykuł nr 5

Sprawozdanie za rok 2015 z realizacji "Programu Wspólpracy Gminy Miedźno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015-2019"