artykuł nr 1

Analiza gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy Miedźno za 2017 r.

Załączniki:
Treść raportu MB
artykuł nr 2

Analiza gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy Miedźno za 2016 r.

Załączniki:
Treść raportu 10 MB
artykuł nr 3

Analiza gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy Miedźno za 2015 r.

Załączniki:
Treść raportu 10 MB
artykuł nr 4

Analiza gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy Miedźno za okres 2014 r. i I kw. 2015 r.

Załączniki:
Treść raportu MB
artykuł nr 5

Kontrola kompleksowa w zakresie gospodarki finansowej Gminy Miedźno za okres od 1 stycznia 2011 r. do 19 czerwca 2015 r.

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB