artykuł nr 1

Rejestr zbiorów danych osobowych

Miejsce prowadzenia: 42-120 Miedźno, Ułańska 25, pok. 20

Osoba do kontaktu: Anna Orszulak - Administrator Bezpieczeństwa Informacji

tel. 34 317 80 10 wew. 30

Sposób udostępniania: dane z rejestru podlegają udostępnieniu zgodnie z §5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. poz. 719)