artykuł nr 1

Petycje złożone w 2023 roku

artykuł nr 2

Petycje złożone w 2023 roku

artykuł nr 3

Petycje złożone w 2022 roku

artykuł nr 4

Petycje złożone w 2021 roku

Odpowiedź na petycję Petycja dot. wykonania instalacji oświetleniowej na odcinku ulicy Zadwornej tj. od numeru 85 w stronę oczyszczalni ścieków (obecnie do numeru 115)

artykuł nr 5

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2019