artykuł nr 1

Informacje dot. składów Komisji Obwodowych

artykuł nr 2

Informacja o wyłożeniu do wglądu spisu wyborców

Spis wyborców jest to spis osób, którym przysługuje prawo wybierania. Dla każdego obwodu głosowania sporządza go wójt (burmistrz, prezydent miasta) na podstawie rejestru wyborców. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców (Zgodnie z art. 36 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U.2018.poz.754 z późn. zm.)

Spis wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych  na  dzień 21 października 2018  roku  jest do wglądu wyborców  w Referacie Spraw Obywatelskich (pok. nr 23)  w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 730 do 1530, wtorek w godzinach od 730 do 1800  i w piątek w godzinach od 730 do 1300 . Wyborcy (za okazaniem do wglądu dokumentu tożsamości) mogą sprawdzić, czy zostali ujęci w spisie wyborców.

 

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 28 września 2018 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Załączniki:
Treść obwieszczenia 140 KB
artykuł nr 4

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 28 września 2018 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

artykuł nr 5

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z Miedźnie z dnia 27 września 2018 r. o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów na Wójta Gminy Miedźno w wyborach do Rady Gminy Miedźno zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Załączniki:
Treść obwieszczenia 48 KB
Dostępne kategorie:
Gminna Komisja Wyborcza