artykuł nr 1

Godziny pracy Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu Gminy Miedźno

Załączniki:
Treść informacji 143 KB
artykuł nr 2

Informacja dot. Siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej właściwej dla wyborców z Izbisk i Wapiennika

Załączniki:
Treść informacji 147 KB
artykuł nr 3

Informacja dot. Siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej właściwej dla wyborców z Kołaczkowic Dużych oraz Kołaczkowic Małych

Załączniki:
Treść informacji 148 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 30 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 11

Załączniki:
Treść obwieszczenia MB
artykuł nr 5

Postanowienie NR DCZ-5740-8/2019 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Gminie Miedźno

Załączniki:
Treść postanowienia 220 KB