artykuł nr 1

Obwieszczenie NR 7/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 12 listopada 2021 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedźno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

artykuł nr 2

Obwieszczenie NR 6/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie polowań zbiorowych organizowanych przez koło łowieckie "TARPAN” w Mokrej na terenie Gminy Miedźno

Załączniki:
Treść obwieszczenia 127 KB
artykuł nr 3

Obwieszczenie NR 5/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 21 października 2021 r.

w sprawie polowań zbiorowych organizowanych przez koło łowieckie "Cietrzew” w Rudzie Śląskiej- Kochłowicach na terenie Gminy Miedźno

Załączniki:
Treść obwieszczenia 172 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie NR 4/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 8 października 2021 r.

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Miedźno – tereny położone na wschód od drogi wojewódzkiej D-491"

artykuł nr 5

Obwieszczenie NR 3/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 7 października 2021 r.

w sprawie polowań zbiorowych organizowanych przez koło łowieckie "Nad Okszą" Nowa Wieś na terenie Gminy Miedźno

Załączniki:
Treść obwieszczenia 154 KB
Dostępne kategorie:
Obwieszczenia Wójta