artykuł nr 1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku administracyjnego z wniosku spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa- reprezentowanej przez pełnomocnika

o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące  przewodów, usługę wodną w związku z realizacją zadania „Lot C – prace na liniach kolejowych nr 132, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500)” w ramach projektu POIiŚ 5.1-14.

Załączniki:
Treść obwieszczenia MB
artykuł nr 2

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFVIIIa.7570.13.129.2017

Załączniki:
Treść obwieszczenia 73 KB
artykuł nr 3

OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIEDŹNO WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFIIIa.7570.13.129.2017

dot. ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Gminie Miedźno obręb Miedźno, oznaczoną jako działka 74/13 o powierzchni 0,0089 ha

Załączniki:
Treść obwieszczenia 82 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFIIIa.7570.13.203.2017

dot. ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Gminie Miedźno obręb Miedźno, oznaczoną jako działka 1083/1 o powierzchni 0,0038 ha

Załączniki:
Treść obwieszczenia 73 KB
Dostępne podkategorie:
Obwieszczenia Wójta