artykuł nr 1

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Izbiska” w poszerzonych granicach udokumentowania położonego na dz. nr 38/5, 37/6, 37/7, 36/5 i kontynuacji na działkach nr 39/7, 40/4 obręb: Izbiska w Gminie Miedźno

Załączniki:
Treść zawiadomienia 330 KB
artykuł nr 2

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody realizację przedsięwzięcia „Zabudowa tymczasowej kotłowni kontenerowej o mocy 345 kW zasilającej w ciepło budynek szkolny” 

Załączniki:
Treść zawiadomienia 303 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie dotyczy prac taksacyjnych

Załączniki:
Treść ogłoszenia 79 KB
artykuł nr 4

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody realizację przedsięwzięcia „Zabudowa tymczasowej kotłowni kontenerowej o mocy 345 kW zasilającej w ciepło budynek szkolny” znajdującej się na działce nr 1416/2 przy ul. Szkolnej w Miedźnie

Załączniki:
Treść zawiadomienia 238 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie dotyczące wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia