artykuł nr 1

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie drogi gminnej nr 6560265, ul. Dębowa w Miedźnie

Załączniki:
Treść zawiadomienia 198 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFIIIa.7570.13.175.2017

dot. ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Gminie Miedźno obręb Miedźno, oznaczoną jako działka 1307/3 o powierzchni 0,0006 ha

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFIII.746.15.2020 z dnia 13 maja 2020 r.

dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

Załączniki:
Treść obwieszczenia 81 KB
artykuł nr 4

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Izbiska” w poszerzonych granicach udokumentowania położonego na dz. nr 38/5, 37/6, 37/7, 36/5 i kontynuacji na działkach nr 39/7, 40/4 obręb: Izbiska w Gminie Miedźno

Załączniki:
Treść zawiadomienia 330 KB
artykuł nr 5

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody realizację przedsięwzięcia „Zabudowa tymczasowej kotłowni kontenerowej o mocy 345 kW zasilającej w ciepło budynek szkolny” 

Załączniki:
Treść zawiadomienia 303 KB