artykuł nr 1

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego PO.ZUZ.5. 4210. 348.2022.AB

Załączniki:
Treść obwieszczenia 180 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie Wójta Gminy Miedźno o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Borowej

artykuł nr 3

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.440.1.2022.AS3.3 z 22 kwietnia 2022

Załączniki:
Treść obwieszczenia 131 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFVIIIa.7570.21.117.2018

w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Gminie Miedźno, obręb Ostrowy, oznaczoną jako działki nr 3006/1 o powierzchni 0,0109 ha oraz nr 3007/1 o pow. 0,0035 ha powstała z podziału działki 3007

Załączniki:
Treść obwieszczenia 63 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego AB.673.4.003.2021.B z dnia 9 marca 2022 r.

Dostępne podkategorie:
Obwieszczenia Wójta