artykuł nr 1

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.80.2022

w zakresie ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości oznaczonych jako działki:
− nr 686/1 obręb 0010 Władysławów, gmina Miedźno, powiat kłobucki,
− nr 686/2 obręb 0010 Władysławów, gmina Miedźno, powiat kłobucki.

Załączniki:
Treść obwieszczenia 199 KB
artykuł nr 2

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie dróg gminnych, ulic: Główna (fragment) Sosnowa, Dębowa (z łącznikiem) i Brzozowa w miejscowości Borowa, gmina Miedźno- zakres I”

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.80.2022

w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zadania pn.: „Modernizacja odcinka linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Trębaczew – Dobrzeń/Joachimów, od SE Trębaczew do słupa nr 183”, polegającego na przebudowie i remoncie odcinka linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Trębaczew – Dobrzeń/Joachimów

Załączniki:
Treść obwieszczenia 30 KB
artykuł nr 4

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie dróg gminnych, ulic: Główna, ks. A. Morawca, Wesoła i Nadrzeczna w miejscowości Borowa, gmina Miedźno - zakres II”

artykuł nr 5

Ogłoszenie Wójta Gminy Miedźno o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości

Dostępne podkategorie:
Obwieszczenia Wójta