artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko...

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEDŹNIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO POMOCNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEDŹNIE- JEDEN ETAT NA STANOWISKU PRACOWNIK SOCJALNY - UMOWA NA ZASTĘPSTWO

artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko...

WÓJT GMINY MIEDŹNO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE SAMODZIELNEGO REFERENTA W REFERACIE FINANSOWYM

artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko...

WÓJT GMINY MIEDŹNO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE SAMODZIELNEGO REFERENTA W REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ

artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze

na stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w referacie Gospodarki Komunalnej

artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze w...

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie ogłasza nabór na stanowisko pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie