artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko na...

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie ogłasza nabór na wolne stanowisko na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko: pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie

artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie

artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze w...

p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie

artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko...

p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie ogłasza nabór na stanowisko Asystenta Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie

artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko...

p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie ogłasza nabór na stanowisko Asystenta Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie