artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze w...

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie

artykuł nr 2

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie

artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza III nabór na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielnego referenta (Ekodoradcy w programie "Śląskie. Przywracamy Błękit") w Urzędzie Gminy Miedźno

artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze w...

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie

artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza II nabór na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielnego referenta (Ekodoradcy w programie "Śląskie. Przywracamy Błękit") w Urzędzie Gminy Miedźno