artykuł nr 1

INFORMACJE URZĘDU GMINY W MIEDŹNIE

Załączniki:
Powołanie składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. 111 KB
Informacja o szkoleniu dla członków OKW 22 KB
Zgłoszenie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych 61 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy w Miedźnie z dnia 5 maja 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych 45 KB
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania 39 KB
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnicwa do głosowania 43 KB
Komunikat dla wyborców niepełnosprawnych 17 KB
Komunikat o wpisaniu do spisu wyborców 17 KB
Komunikat o udostępnieniu spisu wyborców 15 KB
Komunikat o dopisaniu do spisu wyborców 17 KB
Informacja dotycząca wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urządowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych na terenie Gminy Miedźno 18 KB
Wniosek o dopisaniu do spisu wyborców osobę niepełnosprawną z miejsca pobytu stałego w wybranym przez siebie obwodzie głosowania 14 KB
Wniosek o dopisaniu do spisu wyborców osoby z miejsca pobytu czasowego lub nigdzie nie zamieszkałego przebywającego na obszarze gminy 15 KB
Wniosek o dopisanie wyborcy do rejestru stale zamieszkującego na obszarze gminy bez zameldowania 15 KB
Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku 32 KB
artykuł nr 2

UCHWAŁY I INFORMACJE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

artykuł nr 3

UCHWAŁY I WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Załączniki:
Pismo Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie dopisywania do spisu wyborców zameldowanych na pobyt czasowy 439 KB
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r. 44 KB
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2010 r. o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 92 KB
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2010 r. o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 114 KB
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2010 r. o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. MB
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - załącznik nr 1 76 KB
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - załącznik nr 2 63 KB
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - załącznik nr 3 32 KB
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 23 KB
Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące organizacji imprez okolicznościowych w okresie od zakończenia kampanii wyborczej aż do zakończenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r., tj. w czasie trwania tzw. "ciszy wyborczej" 31 KB
artykuł nr 4

PRAWO WYBORCZE