artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dóg i ulic

Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Miedźno

artykuł nr 2

Ponowny przetarg nieograniczony na zakup wraz z...

Zakup wraz z dostawą materiałów pomocowych i dydaktycznych oraz wyposażenia w ramach realizacji zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Miedźno dla projektu Indywidualizacja nauczania w klasach I-III Gminy Miedźno współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na zakup wraz z dostawą...

Zakup wraz z dostawą materiałów pomocowych i dydaktycznych oraz wyposażenia w ramach realizacji zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Miedźno dla projektu Indywidualizacja nauczania w klasach I-III Gminy Miedźno współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na budowę placów zabaw

Budowa ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Władysławów, Borowa, Kołaczkowice w gminie Miedźno

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na budowę chodnika w miejscowości Ostrowy nad Okszą

„Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą” Odcinki D i E