artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów

Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miedźno

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na wywóz odpadów stałych

Usługi związane z odbiorem, transportem i utylizacją stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Miedźno

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg

Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Miedźno

artykuł nr 4

Przetarg na zakup energii elektrycznej

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Miedźno i jej jednostek organizacyjnych

artykuł nr 5

Przetarg na zakup energii elektrycznej

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miedźno