artykuł nr 1

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert.

Wójt Gminy Miedźno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następującego zadania: Promocja sportu oraz działalności w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w Sołectwach MIEDŹNO, OSTROWY.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert.

I.Ochrona zdrowia w zakresie wspomagania działalności służących rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie i promocje sportu oraz działalność w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w obrębie sołectw MIEDŹNO i OSTROWY
II. Ochrona i promocja zdrowia poprzez przeciwdziałanie patolpgiom społecznym i uzależnieniom udzielana dzieciom i młodzieży w środowisku gminnym.