artykuł nr 1

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Miedźno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań:

  1. "Ochrona zdrowia w zakresie wspomagania działalności służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie i promocję sportu oraz działalność w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w obrębie sołectw Miedźno, Ostrowy".
  2. "Ochrona i promocja zdrowia poprzez przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom udzielana dzieciom i młodzieży w środowisku gminnym".
artykuł nr 2

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Miedźno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania "Promocja sportu oraz działalności w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w Sołectwach Miedźno, Ostrowy"