artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na odśnieżanie dróg

Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy Miedźno
artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Miedźno

Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Miedźno

artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - odpady komunalne z nieruchomości użyteczności publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę związana z odbiorem, transportem i utylizacją stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miedźno pochodzących z nieruchomości użyteczności publicznej
artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony ul. Majowa w Wapienniku

Rozbudowa drogi gminnej ul. Majowa w Wapienniku
artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony ul. Kasztanowa w Ostrowach nad Okszą

Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowa w Ostrowach nad Okszą