artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miedźno

Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miedźno

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na: Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy nad Okszą w ulicach: Sportowa, Sosnowa, Tartakowa, Akacjowa i Brzeźnicka

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy nad Okszą w ulicach: Sportowa, Sosnowa,Tartakowa,Akacjowa i Brzeźnicka.

artykuł nr 3

Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Miedźno.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wymaganymi dokumentami stanowi załacznik do niniejszego ogłoszenia.

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na przebudowę chodnika w Miedźnie

Przebudowa chodnika w ulicy Jagiełły w Miedźnie cz. 1

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na budowę chodnika w Ostrowach nad Okszą

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą cz.F