artykuł nr 1

Zakup energii elektrycznej dla 48 obiektów oświetlenia ulicznego i 33 budynków użyteczności publicznej Gminy Miedźno

artykuł nr 2

Zakup energii elektrycznej dla 48 obiektów oświetlenia ulicznego i 33 budynków użyteczności publicznej Gminy Miedźno

Zamówienie obejmuje sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów położonych w granicach administracyjnych Gminy Miedźno w województwie śląskim. Zamówienie obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do następujących obiektów, dla których OSD jest TAURON Dystrybucja S.A.:
a.48 punktów poboru energii elektrycznej rozliczanych w grupie taryfowej O11 – dot. zasilania oświetlenia ulicznego;
b.13 punktów poboru energii elektrycznej rozliczanych w grupie taryfowej C11
– dot. zasilania budynków, lokali biurowych i obiektów użyteczności publicznej (remizy strażackie, obiekty sportowe, szkoły, przedszkola, oświetlenie pomnika, itd.);
c.1 punkt poboru energii elektrycznej rozliczany w grupie taryfowej C12a – dot. zasilania Ośrodka Kultury;
d.15 punktów poboru energii elektrycznej rozliczany w grupie taryfowej C12b
– dot. zasilania budynków, lokali biurowych i obiektów użyteczności publicznej (remizy strażackie, obiekty sportowe, szkoły, przedszkola, szatnie, itd.);
e. 4 punkty poboru energii elektrycznej w grupie taryfowej G11 – zasilanie mieszkań służbowych, świetlicy młodzieżowej, domu nauczyciela.
artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W OSTROWACH NAD OKSZĄ UL. KASZTANOWA GMINA MIEDŹNO".

artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:"Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Miedźno".

artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu na "Dowóz i odwóz dzieci wraz opieką do Gminnego Przedszkola w Miedźnie, Szkoły Podstawowej im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Miedźnie, Gimnazjum im. Świętej Jadwigi Królowej w Miedźnie w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019"