artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług w ramach opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt polegająca na świadczeniu usług weterynaryjnych, w tym zapewnieniu całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie Gminy Miedźno z udziałem zwierząt.

artykuł nr 2

Ogłoszenie w zapytaniu ofertowym na: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu z elementami przebudowy drogi gminnej 656040S w miejscowości Borowa".

artykuł nr 3

Ogłoszenie w zapytaniu ofertowym na:"Wykonanie dokumentacji budowlanej w zakresie remontu i adaptacji budynku po byłej szkole w miejscowości Kołaczkowice na potrzeby Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego OREW".

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług w ramach opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt polegających na świadczeniu usług weterynaryjnych

Zapytanie ofertowe
artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe na wyłapywanie zwierząt bezdomnych oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt

Dostępne kategorie:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021