artykuł nr 1

Udzielenie kredytu długoterminowego

artykuł nr 2

Budowa 2 placów zabaw i 5 siłowni zewnętrznych w Gminie Miedźno

artykuł nr 3

Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Miedźno

artykuł nr 4

Dostawa wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem węgla kamiennego do budynku Urzędu Gminy Miedźno, budynków komunalnych, budynków placówek oświatowych i innych jednostek organizacyjnych w sezonie grzewczym 2017/2018 na terenie Gminy Miedźno

artykuł nr 5

Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej szkole w miejscowości Kołaczkowice i zaadaptowanie pod potrzeby Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego wraz z instalacjami wewnętrznymi WOD-KAN, C.O. i elektryczną

Dostępne kategorie:
Plan Zamówień Publicznych