artykuł nr 1

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok (postępowania powyżej 30.000,00 Euro)

Lp.

Określenie przedmiotu zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane/usługa/dostawa)

Szacowana wartość zamówienia (orientacyjna)

zł netto / zł brutto*

Proponowany tryb zamówienia lub postępowania

Planowany termin wszczęcia procedury przetargowej

1

Przebudowa przedszkola w Ostrowach nad Okszą – zakup wyposażenia (kuchnia + wyposażenie sal)

dostawy

150000

przetarg nieograniczony

styczeń

2

Budowa chodników przy drogach powiatowych w gminie Miedźno - Przebudowa istniejącego pasa drogowego w miejscowości Mokra w pasie drogi powiatowej S2021 na odcinku od drogi powiatowej S2023 do granic administracyjnych gminy – Etap I.

roboty budowlane

320000,00

przetarg nieograniczony

styczeń

3

Budowa chodników przy drogach powiatowych w gminie Miedźno - Przebudowa istniejącego pasa drogowego w miejscowości Mokra w pasie drogi powiatowej S2021 na odcinku od drogi powiatowej S2023 do granic administracyjnych gminy – Etap II.

roboty budowlane

320000,00

 

przetarg nieograniczony

styczeń

4

Budowa Placów Zabaw i siłowni zewnętrznych w sołectwach gminy Miedźno

roboty budowlane/dostawy/usługa

280000,00

przetarg nieograniczony

styczeń

5

Zakup ciągnika z wyposażeniem

dostawy

300000,00

zapytanie ofertowe

styczeń

6

Zakup generatora prądu

dostawy

60000,00

zapytanie ofertowe

styczeń

7

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźno (w Izbiskach)

roboty budowlane

2000000,00

 

przetarg nieograniczony

luty

8

Modernizacja urzędu

roboty budowlane

180000,00

przetarg nieograniczony

luty

9

Budowa drogi gminnej 656020S (ul. Orzeszkowej) w Miedźnie.

roboty budowlane

300000,00

przetarg nieograniczony

marzec

10

Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Miedźno

roboty budowlane/dostawy/usługa

1500000,00

 

 

przetarg nieograniczony

kwiecień

11

Modernizacja Przedszkola w Miedźnie - Program Maluch+

roboty budowlane/dostawy/usługa

630000,00

 

przetarg nieograniczony

kwiecień

12

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

 

roboty budowlane/dostawy

1700000,00

 

przetarg nieograniczony

maj

13

Budowa paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publiczne

roboty budowlane/dostawy

940000,00

 

przetarg nieograniczony

maj

14

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrowy nad Okszą

roboty budowlane/usługa

2000000,00

przetarg nieograniczony

czerwiec

Dostępne kategorie:
Plan Zamówień Publicznych