artykuł nr 1

Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnieniu całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie Gminy Miedźno z udziałem zwierząt

artykuł nr 2

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miedźno i przekazanie ich do schroniska dla zwierząt

artykuł nr 3

Dostawa pomocy dydaktycznych, artykułów i sprzętu sportowego, zabawek i innych artykułów do Przedszkola w Ostrowach nad Okszą

artykuł nr 4

Dostawa pomocy dydaktycznych, artykułów i sprzętu sportowego, zabawek i innych artykułów do Przedszkola w Ostrowach nad Okszą

artykuł nr 5

Dostawa, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna tablica”

Dostępne kategorie:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020