artykuł nr 1

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miedźno i przekazanie ich do schroniska dla zwierząt

artykuł nr 2

Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnieniu całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie Gminy Miedźno z udziałem zwierząt

artykuł nr 3

Odbiór, pakowanie, transport i utylizacja odpadów azbestowych, papy oraz styropianu pochodzących z terenu Gminy Miedźno.

Dostępne kategorie:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021