artykuł nr 1

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

Lp.

Określenie przedmiotu zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane/usługa/dostawa)

Szacowana wartość zamówienia (orientacyjna)

zł netto / zł brutto*

Proponowany tryb zamówienia lub postępowania

Planowany termin wszczęcia procedury przetargowej

Kwartał

1

Dostawa kostki brukowej i pozostałych wyrobów betonowych

dostawa

300 000,00

przetarg nieograniczony

II

2

Budowa ulicy Sosnowej w Ostrowach nad Okszą

roboty budowlane

215 000,00

przetarg nieograniczony

II

3

Budowa ulicy Akacjowej w Ostrowach nad Okszą

roboty budowlane

300 000,00

przetarg nieograniczony

II

4

Budowa ulicy Tartakowej w Ostrowach nad Okszą

roboty budowlane

265 000,00

przetarg nieograniczony

II

5

Budowa ul. Łąkowej w Miedźnie

roboty budowlane

1 600 000,00

przetarg nieograniczony

I

6

Rozbudowa sali sesyjnej Urzędu Gminy

roboty budowlane

150 000,00

przetarg nieograniczony

II

7

Zakup ciągnika z wyposażeniem na potrzeby Urzędu Gminy Miedźno

dostawa

230 000,00

przetarg nieograniczony

II

8

Rewitalizacja terenu wokół Pomnika Bohaterów Bitwy pod Mokrą

roboty budowlane

270 000,00

przetarg nieograniczony

II

9

Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów   komunalnych z terenu gminy Miedźno

usługi

1 000 000,00

przetarg nieograniczony

I

10

Usługi związane z funkcjonowaniem GPSZOK oraz załadunkiem, transportem i zagospodarowaniem odpadów z GPSZOK

usługa

56 000,00

przetarg nieograniczony

I

11

Zakup energii elektrycznej dla obiektów oświetlenia ulicznego i budynków użyteczności publicznej

dostawy

240 000,00

przetarg nieograniczony

III

12

Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Miedźno

usługa

150 000,00

przetarg nieograniczony

I, IV

13

Długoterminowy kredyt na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźno (miejscowość Izbiska) wg procedury "zaprojektuj i wybuduj"

usługa

50 000,00

przetarg nieograniczony

II

14

Długoterminowy kredyt na zadanie inwestycyjne pn. ” Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie w systemie zaprojektuj i wybuduj”

usługa

93 000,00

przetarg nieograniczony

II

 

Dostępne kategorie:
Plan Zamówień Publicznych