artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług w ramach opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt polegająca na świadczeniu usług weterynaryjnych, w tym zapewnieniu całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie Gminy Miedźno z udziałem zwierząt.

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt

Dostępne kategorie:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021