artykuł nr 1

Wyjazd Rehabilitacyjny - Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

artykuł nr 2

Piknik sportowy z Gromem z okazji jubileuszu 50 -lecia K.S. Grom Miedźno

artykuł nr 3

Wycieczka okolice Wisły - Oferta Stowarzyszenia Kreatywnych Kobiet