artykuł nr 1

O g ł o s z e n i e

Urząd Gminy Miedźno przypomina o obowiązku złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych na 2005r. oraz o terminie wpłaty I raty podatku do 15.02.2005r.

artykuł nr 2

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W TRYBIE ZAPYTANIA...

Dotyczy sporządzenia projektu decyzji, na wnioski wpływające do siedziby zamawiającego: 1) o ustalenie warunków zabudowy 2) o ustalenie lokalizacji celu publicznego,

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - PLAN ZAGOSPODAROWANIA...

SPORZĄDZENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIEDŹNO

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE O PRZETARGU ŚWIETLICA SZKOLNA ...

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE PRZETARGU NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ

Przetarg na obsługę bankową Urzędu Gminy w Miedźnie...