artykuł nr 1

OGŁOSZENIE o przetargu

„Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Miedźno”

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 60.000 EURO

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

ROZBIÓRKA STAREJ SZKOŁY W MOKREJ

artykuł nr 4

O B W I E S Z C Z E N I E

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu

DOSTAWA I UŁOŻENIE MARMOLITU W STRAŻNICY OSP KOŁACZKOWICE DUŻE.