artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu

Ułożenie płytek podłogowych i ściennych w budynku sanitariatu przy byłej szkole w m-ci Izbiska.
artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dostawa i montaż:drzwi przeciwpożarowych, automatyki sterującej zamknięciem drzwi, elementów sterowania oknami przystosowanymi do usuwania dymu.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu

przetarg nieograniczony na: „Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Miedźno”

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

DOSTAWA WĘGLA KAMIENNEGO - SORTYMENT MIAŁ

artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu Gminne Przedszkole w...

Dostawa i montaż:  drzwi przeciwpożarowych,  automatyki sterującej zamknięciem drzwi,  elementów sterowania oknami przystosowanymi do usuwania dymu.