artykuł nr 1

Ogłoszenie o konkursie

Gmina Miedźno ogłasza konkurs architektoniczny na opracowanie Koncepcji „ Hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Ostrowach”

artykuł nr 2

Ogłoszenie o konkursie

Otwarty konkurs na realizację zadania "Promocja sportu oraz działalności w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu w Sołectwie Ostrowy"

artykuł nr 3

Ogłoszenie o konkursie

Otwarty konkurs na realizację zadania "Promocja sportu oraz działalności w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu w Sołectwie Miedźno"