artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Remont kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miedźno i Ostrowy.
artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dostawa węgla kamiennego - sortyment miał w ilości 170 ton
artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Miedźno
artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Miedźnie

artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dostawa i montaż wodnego kotła C.O. dla Szkoły Podstawowej w Miedźnie.