artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na odśnieżanie dróg gminnych

Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Miedźno

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na: Poprawę infrastruktury turystycznej przy zbiorniku wodnym w Ostrowach nad Okszą.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z niezbędnymi informacjami znajduje się w załącznikach

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu drogi

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej (projekt budowlano - wykonawczy) budowy drogi Miedźno - Borowa

artykuł nr 4

ogłoszenie o przetargu

Urząd gminy w Miedźnie ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Borowej stanowiącej zasób gminny.

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na budowę: Muzeum Kultury Przeworskiej i Izby Pamięci Bitwy pod Mokrą

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z niezbędnymi informacjami znajduje się w załącznikach.