artykuł nr 1

Formularze wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz. U. z 2015 r., poz. 1257) osoby fizyczne oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowści pranwej  mogą składać wnioski o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Urzędowe formularze udostępnia się nieodpłatnie w budynkach Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych.

Wzory urzędowych formularzy udostępnia się ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych.

artykuł nr 2

Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Gminy Miedźno

Mieszkańcy Gminy Miedźno od stycznia 2015 roku mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnych.

 

 Poradnia funkcjonuje w Urzędzie Gminy Miedźno w każdy wtorek w godzinach od 13.00 – 18.00. Zakres świadczonych porad dotyczy przede wszystkim:

1) Wyjaśnienia sytuacji prawnej w jakiej się znajdują zainteresowani pomocą mieszkańcy;

2) Wskazanie „dróg” postępowania;

3) W przypadku spraw prostych, pomoc w podjęciu  pierwszych działań.

Projekt, którego inicjatorem jest Wójt Piotr Derejczyk, wypełnić ma istotną lukę w ofercie usług społecznych w gminie Miedźno poprzez udostępnienie bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich mieszkańcom, którzy do tej pory mieli utrudniony do nich dostęp. Jest także pionierskim w całym powiecie kłobuckim, i jednym z nielicznych w samorządach województwa śląskiego.

Funkcjonowanie poradni opiera się następujących zasadach:

1) bezpłatności;

2) poufności;

3) bezstronności;

4) aktualności i rzetelności informacji;

5) powszechnej dostępności.

Porad udziela mecenas Jurand Śliwka. Pan Mecenas jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Częstochowie (nr wpisu 497). Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.