artykuł nr 1

Dzialalność gospodarcza

Wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dokonać można:

w Urzędzie Gminy Miedźno

ul. Ułańska 25, pok. nr 11.

Telefon: 34 317 8010

Email: ug@miedzno.pl

 

Informacje dot. Zmiany wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Informacje dot. Zgłoszenia zawieszenia wykonywania działalności

Informacje dot. Zgłoszenia wznowienia działalności gospodarczej

CEIDG-1 Wniosek o wpis Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

Załączniki:
Formularz CEIDG-1 507 KB