artykuł nr 1

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia, o przeznaczeniu działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Miedźno
ul. Ułańska 25
42-120 Miedźno
biuro podawcze - pok. nr 11