artykuł nr 1

Informacje

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą
ul. Szkolna 6 
42 - 122 Ostrowy nad Okszą
tel. 34-317-87-07

 

Dyrektor - Dariusz Bednarski

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Marek Suchan
e-mail: marek.suchan@aviso.pl
tel.: 507 757 461