artykuł nr 1

Uchwała Nr 128/XVI/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie

artykuł nr 2

Informacje

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Ułańska 25

42-120 Miedźno

tel.:  34 311 40 00

Kierownik – Grażyna Makles

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Marcin Pilch
e-mail: marcin.pilch@aviso.pl
tel.: 600 379 700

Kontakt do pracowników:

34 311 40 00 – sekretariat

34 311 40 01 – świadczenia rodzinne; świadczenia pielęgnacyjne;

  -świadczenia dla obywateli Ukrainy;

34 311 40 02 – fundusz alimentacyjny, świadczenie rodzicielskie, jednorazowa zapomoga

z tytułu urodzenia się dziecka;

    -  Karta Dużej Rodziny;

34 311 40 04 – pracownicy socjalni.

 

 

artykuł nr 3

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie

artykuł nr 4

Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie

artykuł nr 5

Ocena zasobów pomocy społecznej