artykuł nr 1

Informacja dotycząca zasad funkcjonowania GOPS od 29.10.2020 r.

artykuł nr 2

Uchwała Nr 128/XVI/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie

artykuł nr 3

Informacje

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Ułańska 25

42-120 Miedźno

tel.:  34 311 40 00

Kierownik – Marta Radzioch

sekretariat:  34 311 40 00

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Marcin Pilch
e-mail: marcin.pilch@aviso.pl
tel.: 600 379 700

Kontakt do pracowników:

34 311 40 00 – stypendia szkolne i zasiłek szkolny;

34 311 40 01 – świadczenie wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny;

34 311 40 02 – świadczenie „Dobry start” ( 300+);

34 311 40 04 – pracownicy socjalni.

 

 

 

artykuł nr 4

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie

artykuł nr 5

Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie