artykuł nr 1

Informacje

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mokrej
Mokra 194
42 - 120 Miedźno
tel. 34-317-85-36

 

Dyrektor - Justyna Siwczyńska

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Marek Suchan
e-mail: marek.suchan@aviso.pl
tel.: 507 757 461