Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 311756
   Godziny urzędowania 9295
   Organizacja urzędu 14687
     Regulaminy obowiązujące w Urzędzie Gminy Miedźno 748
     Oświadczenia majątkowe pracowników wydających decyzje 6578
   Konsultacje 1364
     2011 - 2012 10638
     2013 3580
     2014 6828
     2015 4130
     2016 2373
     2017 1071
     2018 1132
     2019 660
     2020 398
   Wzory deklaracji 5064
Organy
   Wójt Gminy 11976
     Oświadczenia majątkowe Wójta w kadencji 2018-2023 936
     Oświadczenia majątkowe Wójta w kadencji 2014-2018 2178
     Oświadczenia majątkowe Wójta złożone w latach 2002 - 2014 2084
   Zastępca Wójta 4406
     Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta - Zbigniewa Ciesielskiego 1851
   Rada Gminy 24911
     Najbliższa sesja 17686
     Skład Rady 8221
     Sesje 14462
    ›    Archiwalne Plany Pracy 2893
    ›    Kadencje IV-VI (2002-2014) 14933
    ›    Kadencja VII (2014-2018) 13160
    ›    Kadencja VIII (2018-2023) 2931
     Transmisje obrad Rady Gminy Miedźno 256
     Apele Rady Gminy Miedźno 1614
     Projekty uchwał Rady Gminy 28344
     Interpelacje i zapytania radnych 1458
     Oświadczenia majątkowe radnych 5128
    ›    kadencja 2010-2014 5879
    ›    kadencja 2006-2010 2383
    ›    kadencja 2014-2018 5876
    ›    kadencja 2018-2023 4131
   Komisje Rady 14741
     Kadencja 2018-2023 - Komisja Rewizyjna 348
     Kadencja 2018-2023 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 340
     Kadencja 2018-2023 - Komisja Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 350
     Kadencja 2018-2023 - Komisja Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa 270
     Kadencja 2014-2018 - Komisja ds Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 6652
    ›    Najbliższa komisja 3539
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 5351
     Kadencja 2014-2018 - Komisja Rewizyjna 5014
    ›    Najbliższa komisja 3404
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 3692
     Kadencja 2014-2018 - Komisja Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa 5553
    ›    Najbliższa komisja 4575
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 5159
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Budżetu i Finansów kadencji 2006-2010 5243
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia kadencji 2006-2010 4571
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Rewizyjnej kadencji 2006-2010 4551
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa kadencji 2006-2010 5000
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia kadencji 2010-2014 3098
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa kadencji 2010-2014 5520
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Budżetu Oświaty, Kultury i Zdrowia kadencji 2010-2014 5979
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Rewizyjnej kadencji 2010-2014 7483
     Protokoły z posiedzeń komisji w kadencji 2006-2010 oraz 2010-2014 993
   Sołectwa 7375
     Borowa 3925
     Dębiniec 1804
     Izbiska 1693
     Kołaczkowice Duże 1955
     Kołaczkowice Małe 1796
     Miedźno 2422
     Mokra 2007
     Ostrowy 3284
     Wapiennik 1876
     Władysławów 1705
Prawo Lokalne
   DZIENNIKI URZĘDOWE 3789
   Statut 6747
   Budżet 5126
      2003 3124
      2004 3149
      2005 3073
      2006 2997
      2007 3483
      2008 2465
      2009 2370
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 2176
      2010 2680
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 1229
      2011 1957
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 4304
      2012 1226
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 5139
      2013 1940
      2014 2027
      2015 1177
      2016 1110
     2017 1153
     2018 312
     2019 510
     2020 227
   Zarządzenia Wójta 27748
     2004 2067
     2005 1859
     2006 1659
     2007 1765
     2008 29497
     2009 27968
     2010 22617
     2011 9204
     2012 15969
     2013 9697
     2014 20560
     2015 24906
     2016 7377
     2017 7996
     2018 7231
     2019 8421
     2020 3211
   Uchwały 19477
    ›    I Kwartał 2509
    ›    II Kwartał 1662
    ›    III Kwartał 3486
    ›    IV Kwartał 8600
     2003 1492
     2004 1539
    ›    IV Kwartał 15321
    ›    III Kwartał 6458
    ›    II Kwartał 4994
    ›    I Kwartał 5859
     2005 1513
    ›    IV Kwartał 10546
    ›    III Kwartał 5141
    ›    II Kwartał 4889
    ›    I Kwartał 8279
     2006 1408
    ›    IV Kwartał 8151
    ›    III Kwartał 2788
    ›    II Kwartał 4203
    ›     I Kwartał 1885
     2007 2076
    ›    IV Kwartał 10091
    ›    III Kwartał 11475
    ›    II Kwartał 5687
    ›    I Kwartał 4676
     2008 2046
    ›    IV Kwartał 6372
    ›    III Kwartał 5876
    ›    II Kwartał 9097
    ›    I Kwartał 5805
     2009 1564
    ›    IV Kwartał 4695
    ›    III Kwartał 2879
    ›    II Kwartał 15468
    ›    I Kwartał 6721
     2010 2181
    ›    IV Kwartał 7953
    ›    III Kwartał 6229
    ›    II Kwartał 7016
    ›    I Kwartał 3936
     2011 1555
    ›    I Kwartał 2597
    ›    II Kwartał 2810
    ›    III Kwartał 2581
    ›    IV Kwartał 2698
     2012 13677
     2013 8375
     2014 7366
     2015 16576
     2016 4835
     2017 4748
     2018 4482
     2019 5170
     2020 846
   Podatki i opłaty lokalne 9225
     Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1957
     Podatek od nieruchomości 5341
    ›    Podmiot opodatkowania 1579
    ›    Przedmiot opodatkowania 1272
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 1364
    ›    Termin płatności 1279
     Podatek od środków transportowych 3095
     Podatek rolny 3382
     Podatek leśny 2877
     Podatek od posiadania psów 2126
     Opłata targowa 1880
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 3251
     Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego 930
   Strategie 934
     Strategia Rozwoju Gminy Miedźno 6410
     Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miedźno 428
   Gospodarka komunalna 8151
   Stan mienia komulanego 3197
Jednostki organizacyjne
   Gminny Ośrodek Kultury 6087
     Oświadczenia majątkowe 2836
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6927
     Oświadczenia majątkowe 6213
     Sprawozdania finansowe 133
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie 2798
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1478
     Sprawozdania finansowe 309
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą 1600
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 663
     Sprawozdania finansowe 119
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej 5464
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1491
     Sprawozdania finansowe 111
   Zlikwidowane Jednostki Organizacyjne Gminy Miedźno 762
     Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej - zlikwidowany z dniem 31.12.2016 r. 4769
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednoskti 1396
     Zespół Szkół w Ostrowach nad Okszą - przekształcony z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą 4147
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednoskti 1653
     Gminne Przedszkole w Ostrowach nad Okszą - włączone z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą 3089
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1145
     Gminne Przedszkole w Miedźnie - włączone z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie 5239
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki 1494
     Szkoła Podstawowa w Miedźnie - włączona z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie 5241
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1654
     Gimnazjum w Miedźnie - zlikwidowane z dniem 01.09.2017 r. 3474
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1323
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 98962
     2003 1961
     2004 10215
     2005 13047
     2006 15714
     2007 18765
     2008 65174
     2009 55134
     2010 16271
     2011 16333
     2012 15542
     2013 17322
     2014 17900
     2015 39117
     2016 16030
     2017 12838
    ›    Plan Zamówień Publicznych 596
     2018 25001
    ›    Plan Zamówień Publicznych 820
     2019 16321
    ›    Plan Zamówień Publicznych 275
     2020 11284
    ›    Plan Zamówień Publicznych 263
   Konkursy 69052
     2006 3512
     2007 9530
     2008 9737
     2009 12288
     2010 13366
     2011 2043
     2012 2351
     2013 13080
     2014 22348
     2015 21974
     2016 13001
     2017 17644
     2018 14615
     2019 14062
     2020 4570
   Ogłoszenia zamówień poniżej 30 000 euro 12724
     2014 18425
     2015 30170
     2016 20535
     2017 19868
     2018 22962
     2019 17100
     2020 7221
Załatwianie Spraw
   Załatwianie spraw obywateli 8916
     Oświata 586
     Urząd Stanu Cywilnego 2791
     Ochrona środowiska 2183
    ›    Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej 1074
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 928
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych 936
    ›    Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa 1501
    ›    Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 918
     Dowody osobiste 3576
     Ewidencja Ludności 2733
     Nieruchomości 3207
     Działalność gospodarcza 2794
     Podatki 2015
    ›     Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości 1722
    ›    Wydawanie zaświadczeń o powierzchni gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ha przeliczeniowych 3944
    ›     Wydawanie zaświadczeń o pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych do pracowniczego stażu pracy 1602
    ›    Wydawanie zaświadczeń o przeciętnym dochodzie z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego 1534
    ›    Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu (nie figurowaniu) w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz gospodarstw rolnych - osoby fizyczne 1354
    ›    Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby prawne 1348
    ›    Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby fizyczne 1334
    ›    Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego - osoba prawna 3666
    ›    Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – osoby fizyczne 1301
    ›    Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów 2585
    ›    Udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym 2518
    ›    Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 163
    ›    Kontrole podatkowe 148
     Stanowisko ds. Obronnych i Obrony Cywilnej 1668
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8048
     Budownictwo, architektura i inwestycje 2846
    ›    Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3172
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 3201
    ›    Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 4307
    ›    Postanowienia opiniujące projekty prac geodezyjnych 2124
    ›    Postanowienie - lokalizacja ogrodzeń 1775
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 1334
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 993
     Drogi i transport 1773
    ›    Zajęcie pasa drogowego 2106
    ›    Zjazdy 3811
    ›    Lokalizacja urządzeń w pasach drogowych 1449
    ›    Opinia - oznakowanie robót w pasie drogowym 1527
    ›    Zezwolenie na wykonanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy 1633
   Bezpłatne porady prawne 1991
Ochrona danych osobowych
   Klauzula RODO 355
Inne
   Nabór pracowników na wolne stanowiska 119524
   Wybory i referenda 11474
     Wybory 2010 1654
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1847
    ›    Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 4603
     Wybory parlamentarne 2011 1935
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 1792
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1619
     Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 2014 5281
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1356
     Referendum ogólnokrajowe 2015 992
     Wybory parlamentarne 2015 870
     Wybory samorządowe 2018 6710
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1305
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1259
     Wybory do Sejmu i Senatu 2019 1381
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 1038
   Ogłoszenia, obwieszczenia 57755
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1909
     Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi 523
     Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi 1426
     Wnioski o udzielenie dotacji składane na podstawie przepisów Uchwały nr 15/XXII/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 31 sierpnia 2016 r.w sprawie określenia celów publicznych z zakresu sportu,warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miedźno 476
   Raport o Stanie Gminy 475
     2018 268
   Spisy 23
   Informacje nieudostępnione 4423
   Ponowne wykorzystywanie 908
   Kontrole 2033
   Rejestr zbiorów danych 1814
   Rejestr instytucji kultury 326
   Rejestr umów 170
     2020 154
   Wybory Ławników 250
     kadencja 2020-2023 155
   Petycje 1650
   Redakcja Biuletynu 5024
Łączna liczba odwiedzin:2656116