artykuł nr 1

Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od 1 lipca 2019 r.