artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

Załączniki:
Treść zarządzenia 99 KB