artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 19 marca 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej doraźnej do przeprowadzania postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja remiz w miejscowościach Ługi-Radły i Podłęże
Szlacheckie wraz z wymianą źródeł ciepła w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu
„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Przystajń
i Miedźno”

Załączniki:
Treść zarządzenia285 KB