artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie czasowego wprowadzenia zmianowego systemu pracy oraz nowych godzin otwarcia Urzędu
Gminy Miedźno

Załączniki:
Treść zarządzenia192 KB