artykuł nr 1

Uchwała Nr 125/XVI/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Załączniki:
Treść uchwały683 KB