artykuł nr 1

Uchwała Nr 126/XVI/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2020-2038

Załączniki:
Treść uchwałyMB