artykuł nr 1

Uchwała Nr 164/XX/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miedźno

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 16 grudnia 2020 r. poz. 9148

Załączniki:
Treść uchwały409 KB