artykuł nr 1

Uchwała Nr 166/XX/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 15 grudnia 2020 r.

Załączniki:
Treść uchwały963 KB