artykuł nr 1

Uchwała Nr 171/XXI/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 30 grudnia 2020 r. poz. 9623

Załączniki:
Treść uchwały384 KB