artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miedźno na dzień 31 grudnia 2020 r.

Załączniki:
Treść zarządzenia296 KB